Count On เป็นสำนักงานบัญชีในยุคดิจิทัล
ที่งานเอกสารจะไม่ใช่เรื่องยากและเสียเวลาอีกต่อไป


รวดเร็วขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในราคาที่ถูกลง”


เราจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของท่านที่่ช่วยดูแลทั้งระบบงานบัญชีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย คอยให้คำแนะนำที่จริงใจ อย่างมืออาชีพและดีต่อกิจการที่สุด เราเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ี่เราได้ทดสอบจนมั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองธุรกิจของลูกค้าได้อย่างดี คุ้มค่า และมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน แม้ไม่มีความรู้ทางบัญชี

เมื่อ Count On ทำงานร่วมกับ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์

X

ค่าบริการที่ถูกลง

เมื่อธุรกิจใช้เครื่องมือออนไลน์เดียวกันกับเรา ทุกบิลที่ออกจะถูกนำไปสร้างรายการค้าอัตโนมัติ เราจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการค้ามากกว่าการใช้เวลาบันทึกรายการเบื้องต้นใหม่ และนี่คือหนึ่งต้นทุนสำคัญที่เราบริหารได้ เราจึงเสนอค่าบริการได้ถูกลงด้วย

ขจัดปัญหาการรับ-ส่งเอกสาร

เอกสารต่างๆ จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลและรูปภาพในระบบ ธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารกระดาษ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารสูญหาย

ธุรกิจได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินอย่างรวดเร็ว

เราใช้เทคนิคการตรวจสอบรายการในระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อธุรกิจนำข้อมูลที่ถูกต้องนำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างทันเวลา

เจ้าของธุรกิจเข้าถึงข้อมูลทางการเงินอย่างง่ายดาย

เครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีรายงานทางการเงินที่เข้าใจง่ายนั้นมีความดึงดูดให้ผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้มากว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้แก่ธุรกิจ มีการแจ้งเตือนข้อมูลหากมีความไม่ปกติเกิดขึ้น

ดูแลทั้งระบบงานเอกสารของลูกค้า

โปรแกรมออนไลน์เราเลือกใช้ ผู้ประกอบการสามารถใช้งานระบบเอกสารได้ทั้งวงจร ไม่ว่าจะเป็นวงจรขาย วงจรซื้อ การดูแลสินค้าคงเหลือแบบง่าย ฯลฯ เพื่อการทำงานที่คล่องตัว เรายังช่วยดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยออกแบบระบบที่เหมาะสมแก่กิจการ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนที่ต้องใช้ไปของกิจการ

ค่าบริการที่ถูกลง

เมื่อธุรกิจใช้เครื่องมือออนไลน์เดียวกันกับเรา ทุกบิลที่ออกจะถูกนำไปสร้างรายการค้าอัตโนมัติ เราจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการค้ามากกว่าการใช้เวลาบันทึกรายการเบื้องต้นใหม่ และนี่คือหนึ่งต้นทุนสำคัญที่เราบริหารได้ เราจึงเสนอค่าบริการได้ถูกลงด้วย

ขจัดปัญหาการรับ-ส่งเอกสาร

เอกสารต่างๆ จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลและรูปภาพในระบบ ธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารกระดาษ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารสูญหาย

ธุรกิจได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินอย่างรวดเร็ว

เราใช้เทคนิคการตรวจสอบรายการในระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อธุรกิจนำข้อมูลที่ถูกต้องนำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างทันเวลา

เจ้าของธุรกิจเข้าถึงข้อมูลทางการเงินอย่างง่ายดาย

เครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีรายงานทางการเงินที่เข้าใจง่ายนั้นมีความดึงดูดให้ผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้มากว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้แก่ธุรกิจ มีการแจ้งเตือนข้อมูลหากมีความไม่ปกติเกิดขึ้น

ดูแลทั้งระบบงานเอกสารของลูกค้า

โปรแกรมออนไลน์เราเลือกใช้ ผู้ประกอบการสามารถใช้งานระบบเอกสารได้ทั้งวงจร ไม่ว่าจะเป็นวงจรขาย วงจรซื้อ การดูแลสินค้าคงเหลือแบบง่าย ฯลฯ เพื่อการทำงานที่คล่องตัว เรายังช่วยดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยออกแบบระบบที่เหมาะสมแก่กิจการ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนที่ต้องใช้ไปของกิจการ

01

Virtual Bookkeeping Services

บริการทำบัญชีในยุคดิจิทัล ที่แม้เราจะเจอหน้ากันน้อยลง แต่ทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกขึ้น ลูกค้าได้มีเครื่องมือที่ง่ายและทันสมัยในการบริหารธุรกิจ และเราจะใช้เครื่องมือเดียวกันในการจัดการบัญชีและภาษีเพื่อลูกค้า

 • อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
 • ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
 • ลูกค้าเรียกดูเอกสาร หรือรายงานได้ตลอดเวลา
 • เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างทันเวลา

ทั้งหมดนี้ เราเสนอด้วยค่าบริการที่ถูกลงได้มากกว่า 20%
**ยิ่งเอกสารมาก ยิ่งประหยัดได้มากขึ้น**
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,900 บาท/เดือน

**กิจการยังสามารถเลือกส่งเอกสารกระดาษให้สำนักงานด้วย วิธีเดิม เราจะช่วยเพิ่มการจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลเพื่อให้ง่ายแต่การเรียกดูเอกสาร

02

Bookkeeping Cleanup

ข้อมูลบัญชีเก่าที่ยุ่งเหยิง ปิดบัญชีไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากหลายสาเหตุ เช่น

 • ไม่มีการวางระบบบัญชีที่ดีเมื่อเริ่มต้น
 • ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร
 • ขาดผู้ทำบัญชี
 • ผู้ดูแลบัญชียังไม่มีความรู้ด้านบัญชีเพียงพอ เป็นต้น

บางครั้งเจ้าของกิจการอาจไม่ทราบว่าข้อมูลบัญชีที่ใช้นั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจสังเกตได้จากสัญญาณของตัวเลขในงบการเงิน เช่น

 • รายงานหนี้ค้างนานผิดปกติ
 • ตัวเลขสินทรัพย์หรือหนี้สินติดลบ
 • ยอดยกมาที่ไม่มีรายละเอียด
 • สินค้าคงเหลือสูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยผู้ที่มีความชำนาญด้านบัญชีและเทคนิคในการจัดการบัญชี
**เราขอเสนอบริการจัดการข้อมูลบัญชีเก่า เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้อง และหมดความกังวลใจ

 • ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ลดความเสียหายจากใช้ข้อมูลที่ผิดพลาด
 • เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องในมือเพื่อการตัดสินใจ

03

DIY Package

แพ็คเก็จสุดประหยัดที่เหมาะสำหรับ

 • ธุรกิจที่มีแอดมินหรือทีมดูแลงานเอกสาร
 • ธุรกิจที่มีลักษณะรายการค้าไม่ซับซ้อน หรือ
 • ธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายการค้าไม่มาก

ลูกค้าสามารถยื่นภาษีรายเดือนเองได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

**ด้วยค่าบริการเริ่มต้น เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท**
 • ฟรี โปรแกรมบัญชี Peak Pro+ package มูลค่า 1,200 บาท/เดือน
 • ฟรี บริการอบรมพนักงานหน้างาน
 • ฟรี ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี

ลูกค้าอุ่นใจเพราะเราจะดูแลงานทำบัญชีและภาษีทั้งหมดจากนี้

 • เราตรวจสอบการนำยื่นภาษีและรายการค้าที่บันทึกอัตโนมัติ
 • เราบันทึกรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
 • เรานำยื่นภาษีประจำปี จัดทำและนำส่งงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ

04

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

แม้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
ธุรกิจก็ยังเริ่มต้นตามแผน ได้อย่างไม่สะดุด
ด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททางออนไลน์ผ่าน e-Registration ให้เราช่วยดำเนินการ ด้วยค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 8,000 บาท**

**รวมค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ อากรแสตมป์ รับรองสำเนาเอกสาร ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และค่าดำเนินการ

05

Audit Services
บริการตรวจสอบบัญชี และสอบทานข้อมูลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  • การตรวจสอบงบการเงินประจำปี **ค่าบริการเริ่มต้น 6,000 บาท
  • การตรวจสอบการควบคุมภายในของกิจการ
  • บริการสอบทานและตรวจสอบตามข้อตกลงร่วมกัน
  • การสอบทานรายงานทางการเงินที่กำหนดรูปแบบโดยบริษัทแม่ ตามมาตรฐานบัญชี IFRS, U.S. GAAP, IFRS for SMEs

  ข่าวสาร

  GRAND OPENING DEAL แจกฟรี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ 1 ปี
  หมดกังวัลเรื่องค่าทำบัญชีสูงลิบ ที่คิดจากปริมาณออเดอร์สั่งซื้อ
  Count On มีความยินดีและขอขอบคุณ PEAK ที่ให้เกียรติสำนักงานฯ เป็น Peak partner of the month
  สำนักงานบัญชีที่ดูแลลูกค้าที่ขายสินค้าออนไลน์อยู่ #ห้ามพลาด กับสัมมนา “ลงบัญชีอัตโนมัติ เพียง import Lazada, Shopee ไม่กี่คลิก” วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.- 15.30 น.
  กิจการสามารถจัดการบัญชีและภาษีเองได้ง่ายๆ และจ้างสำนักงานบัญชีเพียงเท่าที่จำเป็น จะช่วยประหยัดค่าดูแลบัญชีไปได้เยอะ

  ร่วมงานกับเรา

  ยินดีต้อนรับนักบัญชีวัยเกษียณเพื่อร่วมงานกับเรา

  คุณสมบัติ

  • นักบัญชีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรีทางด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี

  ** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี เพราะเรามั่นใจว่าโปรแกรมที่เราใช้ เรียนรู้ง่ายสำหรับทุกวัย
  ** ทำงานเพียง 4 วัน/สัปดาห์
  หน้าที่งาน : ตรวจทานงานบันทึกบัญชี และปรับปรุงรายการ

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์