บริการของเรา

บริการของเรา

01

Virtual Bookkeeping Services

บริการทำบัญชีในยุคดิจิทัล ที่แม้เราจะเจอหน้ากันน้อยลง แต่ทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกขึ้น ลูกค้าได้มีเครื่องมือที่ง่ายและทันสมัยในการบริหารธุรกิจ และเราจะใช้เครื่องมือเดียวกันในการจัดการบัญชีและภาษีเพื่อลูกค้า

 • อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
 • ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
 • ลูกค้าเรียกดูเอกสาร หรือรายงานได้ตลอดเวลา
 • เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างทันเวลา

ทั้งหมดนี้ เราเสนอด้วยค่าบริการที่ถูกลงได้มากกว่า 20%
**ยิ่งเอกสารมาก ยิ่งประหยัดได้มากขึ้น**
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,500 บาท/เดือน

**กิจการยังสามารถเลือกส่งเอกสารกระดาษให้สำนักงานด้วย วิธีเดิม เราจะช่วยเพิ่มการจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลเพื่อให้ง่ายแต่การเรียกดูเอกสาร

02

Bookkeeping Cleanup

ข้อมูลบัญชีเก่าที่ยุ่งเหยิง ปิดบัญชีไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากหลายสาเหตุ เช่น

 • ไม่มีการวางระบบบัญชีที่ดีเมื่อเริ่มต้น
 • ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร
 • ขาดผู้ทำบัญชี
 • ผู้ดูแลบัญชียังไม่มีความรู้ด้านบัญชีเพียงพอ เป็นต้น

บางครั้งเจ้าของกิจการอาจไม่ทราบว่าข้อมูลบัญชีที่ใช้นั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจสังเกตได้จากสัญญาณของตัวเลขในงบการเงิน เช่น

 • รายงานหนี้ค้างนานผิดปกติ
 • ตัวเลขสินทรัพย์หรือหนี้สินติดลบ
 • ยอดยกมาที่ไม่มีรายละเอียด
 • สินค้าคงเหลือสูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยผู้ที่มีความชำนาญด้านบัญชีและเทคนิคในการจัดการบัญชี
**เราขอเสนอบริการจัดการข้อมูลบัญชีเก่า เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้อง และหมดความกังวลใจ

 • ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ลดความเสียหายจากใช้ข้อมูลที่ผิดพลาด
 • เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องในมือเพื่อการตัดสินใจ

แพ็คเก็จสุดประหยัดที่เหมาะสำหรับ

 • ธุรกิจที่มีแอดมินหรือทีมดูแลงานเอกสาร
 • ธุรกิจที่มีลักษณะรายการค้าไม่ซับซ้อน หรือ
 • ธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายการค้าไม่มาก

ลูกค้าสามารถยื่นภาษีรายเดือนเองได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

**ด้วยค่าบริการเริ่มต้น เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท**
 • ฟรี โปรแกรมบัญชี Peak Pro+ package มูลค่า 1,200 บาท/เดือน
 • ฟรี บริการอบรมพนักงานหน้างาน
 • ฟรี ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี

ลูกค้าอุ่นใจเพราะเราจะดูแลงานทำบัญชีและภาษีทั้งหมดจากนี้

 • เราตรวจสอบการนำยื่นภาษีและรายการค้าที่บันทึกอัตโนมัติ
 • เราบันทึกรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
 • เรานำยื่นภาษีประจำปี จัดทำและนำส่งงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ

04

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

แม้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
ธุรกิจก็ยังเริ่มต้นตามแผน ได้อย่างไม่สะดุด
ด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททางออนไลน์ผ่าน e-Registration ให้เราช่วยดำเนินการ ด้วยค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 9,000 บาท**

**รวมค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ อากรแสตมป์ รับรองสำเนาเอกสาร ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และค่าดำเนินการ

 2543
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์