บริการของเรา

บริการของเรา

Virtual Bookkeeping Services

บริการทำบัญชีในยุคดิจิทัล ที่แม้เราจะเจอหน้ากันน้อยลง แต่ทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกขึ้น

ลูกค้าได้มีเครื่องมือที่ง่ายและทันสมัยในการบริหารธุรกิจ และเราจะใช้เครื่องมือเดียวกันในการจัดการบัญชีและภาษีเพื่อลูกค้า

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร

ลูกค้าเรียกดูเอกสาร หรือรายงานได้ตลอดเวลา

เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างทันเวลา

ทั้งหมดนี้ เราเสนอด้วยค่าบริการที่ถูกลงได้มากกว่า 20% **ยิ่งเอกสารมาก ยิ่งประหยัดได้มากขึ้น**

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,900 บาท/เดือน

        

บริการเคลียร์บัญชี

ข้อมูลบัญชีเก่าที่ยุ่งเหยิง ปิดบัญชีไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากหลายสาเหตุ เช่น

ไม่มีการวางระบบบัญชีที่ดีเมื่อเริ่มต้น  ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร  ขาดผู้ทำบัญชี

ผู้ดูแลบัญชียังไม่มีความรู้ด้านบัญชีเพียงพอ เป็นต้นบางครั้งเจ้าของกิจการอาจไม่ทราบว่าข้อมูลบัญชีที่ใช้นั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจสังเกตได้จากสัญญาณของตัวเลขในงบการเงิน เช่น รายงานหนี้ค้างนานผิดปกติ  

ตัวเลขสินทรัพย์หรือหนี้สินติดลบ  

ยอดยกมาที่ไม่มีรายละเอียด

สินค้าคงเหลือสูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยผู้ที่มีความชำนาญด้านบัญชีและเทคนิคในการจัดการบัญชี

*เราขอเสนอบริการจัดการข้อมูลบัญชีเก่า เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องและหมดความกังวลใจ

ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติมาตรฐานบัญชีและภาษี

ลดความเสียหายจากใช้ข้อมูลที่ผิดพลาด และ

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องในมือเพื่อการตัดสินใจ"DIY Package"

แพ็คเก็จสุดประหยัดที่เหมาะสำหรับ

  • ธุรกิจที่มีแอดมินหรือทีมดูแลงานเอกสาร
  • ธุรกิจที่มีลักษณะรายการค้าไม่ซับซ้อน หรือ
  • ธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายการค้าไม่มาก

ลูกค้าสามารถยื่นภาษีรายเดือนเองได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

**ด้วยค่าบริการเริ่มต้น เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท**

ฟรี โปรแกรมบัญชี Peak Pro+ package มูลค่า 1,400 บาท/เดือน

ฟรี บริการอบรมพนักงานหน้างาน

ฟรี ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี

ลูกค้าอุ่นใจเพราะเราจะดูแลงานทำบัญชีและภาษีทั้งหมดจากนี้

เราตรวจสอบการนำยื่นภาษีและรายการค้าที่บันทึกอัตโนมัติ

เราบันทึกรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง

เรานำยื่นภาษีประจำปี จัดทำและนำส่งงบการเงินต่อหน่วยงานราชการบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

แม้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ธุรกิจก็ยังเริ่มต้นตามแผน ได้อย่างไม่สะดุด

ด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททางออนไลน์ผ่าน e-Registration

ให้เราช่วยดำเนินการ ด้วยค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 8,000 บาท**

**รวมค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ อากรแสตมป์ รับรองสำเนาเอกสาร ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และค่าดำเนินการ

 931
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์