บริการของเรา

บริการของเรา

บริการเคลียร์บัญชี

ข้อมูลบัญชีเก่าที่ยุ่งเหยิง ปิดบัญชีไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากหลายสาเหตุ เช่น

ไม่มีการวางระบบบัญชีที่ดีเมื่อเริ่มต้น

ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร

ขาดผู้ทำบัญชี

ผู้ดูแลบัญชียังไม่มีความรู้ด้านบัญชีเพียงพอ เป็นต้น

บางครั้งเจ้าของกิจการอาจไม่ทราบว่าข้อมูลบัญชีที่ใช้นั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจสังเกตได้จากสัญญาณของตัวเลขในงบการเงิน เช่น

รายงานหนี้ค้างนานผิดปกติ  

ตัวเลขสินทรัพย์หรือหนี้สินติดลบ  

ยอดยกมาที่ไม่มีรายละเอียด

สินค้าคงเหลือสูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยผู้ที่มีความชำนาญด้านบัญชีและเทคนิคในการจัดการบัญชี

**เราขอเสนอบริการจัดการข้อมูลบัญชีเก่า เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้อง และหมดความกังวลใจ

ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติมาตรฐานบัญชีและภาษี

ลดความเสียหายจากใช้ข้อมูลที่ผิดพลาด และ

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องในมือเพื่อการตัดสินใจ

 194
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์